Broaching Bushes

1436240
1"  III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL
$46.17 excl GST

1" III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL

Hassay Savage

Diameter 1" Size III Collared Bushing For Size III Broaches Length 2 1/2" 20364

$46.17 excl GST
1436320
1-1/2"  III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL
$56.13 excl GST

1-1/2" III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL

Hassay Savage

Diameter 1 1/2" Size III Collared Bushing For Size III Broaches Length 2 1/2" 20396

$56.13 excl GST
1436350
1-1/2" IV (D) Plain Bushing 4" OAL
$61.40 excl GST

1-1/2" IV (D) Plain Bushing 4" OAL

Hassay Savage

Diameter 1 1/2" Size IV Plain Bushings For Size IV Broaches Length 4" 21496

$61.40 excl GST
1436280
1-1/4"  III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL
$55.14 excl GST

1-1/4" III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL

Hassay Savage

Diameter 1 1/4" Size III Collared Bushing For Size III Broaches Length 2 1/2" 20380

$55.14 excl GST
1436260
1-1/8"  III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL
$56.35 excl GST

1-1/8" III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL

Hassay Savage

Diameter 1 1/8" Size III Collared Bushing For Size III Broaches Length 2 1/2" 20372

$56.35 excl GST
1436380
1-3/4" IV (D) Plain Bushing  4" OAL
$82.16 excl GST

1-3/4" IV (D) Plain Bushing 4" OAL

Hassay Savage

Diameter 1 3/4" Size IV Plain Bushings For Size IV Broaches Length 4" 21512

$82.16 excl GST
1436300
1-3/8"  III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL
$50.90 excl GST

1-3/8" III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL

Hassay Savage

Diameter 1 3/8" Size III Collared Bushing For Size III Broaches Length 2 1/2" 20388

$50.90 excl GST
1436290
1-5/16"  III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL
$53.33 excl GST

1-5/16" III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL

Hassay Savage

Diameter 1 5/16" Size III Collared Bushing For Size III Broaches Length 2 1/2" 20360

$53.33 excl GST
1436360
1-5/8" IV (D) Plain Bushing  4" OAL
$64.84 excl GST

1-5/8" IV (D) Plain Bushing 4" OAL

Hassay Savage

Diameter 1 5/8" Size IV Plain Bushings For Size IV Broaches Length 4" 21504

$64.84 excl GST
1436340
1-7/16" IV (D) Plain Bushing 4" OAL
$50.07 excl GST

1-7/16" IV (D) Plain Bushing 4" OAL

Hassay Savage

Diameter 1 7/16" Size IV Plain Bushings For Size IV Broaches Length 4" 21492

$50.07 excl GST
1436390
1-7/8" IV (D) Plain Bushing  5" OAL
$84.97 excl GST

1-7/8" IV (D) Plain Bushing 5" OAL

Hassay Savage

Diameter 1 7/8" Size IV Plain Bushings For Size IV Broaches Length 5" 21520

$84.97 excl GST
1436140
1/2" I (A) Collard Bushing 1-1/8" OAL
$32.69 excl GST

1/2" I (A) Collard Bushing 1-1/8" OAL

Hassay Savage

Diameter 1/2" Size I Collared Bushings For Size I Broaches Length 1 1/8" 20132

$32.69 excl GST
1436150
1/2" II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL
$37.29 excl GST

1/2" II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL

Hassay Savage

Diameter 1/2" Size II Collared Bushings For Size II Broaches Length 1 11/16" 20232

$37.29 excl GST
1437120
10mm I (A) Collared Bushing 1-1/8" OAL
$47.45 excl GST

10mm I (A) Collared Bushing 1-1/8" OAL

Hassay Savage

Diameter 10mm-I Dim .3937" Size I Collared Bushings For Size I Broaches Length 1-1/8" 22110

$47.45 excl GST
1436180
11/16" II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL
$33.24 excl GST

11/16" II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL

Hassay Savage

Diameter 11/16" Size II Collared Bushings For Size II Broaches Length 1 11/16" 20244

$33.24 excl GST
1437125
11mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL
$43.87 excl GST

11mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL

Hassay Savage

Diameter 11mm-II Dim .4331" Size II Collared Bushings For Size II Broaches Length 1-11/16" 22111

$43.87 excl GST
1437130
12mm II (B)  Collared Bushing 1-11/16" OAL
$43.87 excl GST

12mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL

Hassay Savage

Diameter 12mm-II Dim .4724" Size II Collared Bushings For Size II Broaches Length 1-11/16" 22212

$43.87 excl GST
1437140
14mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL
$44.61 excl GST

14mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL

Hassay Savage

Diameter 14mm-II Dim .5512" Size II Collared Bushings For Size II Broaches Length 1-11/16" 22214

$44.61 excl GST
1437150
15mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL
$44.18 excl GST

15mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL

Hassay Savage

Diameter 15mm-II Dim .5905" Size II Collared Bushings For Size II Broaches Length 1-11/16" 22215

$44.18 excl GST
1437160
16mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL
$36.76 excl GST

16mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL

Hassay Savage

Diameter 16mm-II Dim .6299" Size II Collared Bushings For Size II Broaches Length 1-11/16" 22216

$36.76 excl GST
1437170
17mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL
$45.15 excl GST

17mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL

Hassay Savage

Diameter 17mm-II Dim .6693" Size II Collared Bushings For Size II Broaches Length 1-11/16" 22217

$45.15 excl GST
1437180
18mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL
$47.33 excl GST

18mm II (B) Collared Bushing 1-11/16" OAL

Hassay Savage

Diameter 18mm-II Dim .7087" Size II Collared Bushings For Size II Broaches Length 1-11/16" 22218

$47.33 excl GST
1437200
18mm III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL
$50.00 excl GST

18mm III (C) Collared Bushing 2-1/2" OAL

Hassay Savage

Diameter 18mm-II Dim .7087" Size II Collared Bushings For Size II Broaches Length 1-11/16" 22318

$50.00 excl GST